Home

Bevoegdheden

Actueel

Als de wind in Oelegem waait, draait ons schepencollege mee. Eerst: een positief advies, na een beetje protest: negatief, en nu toch groen licht. Dat is maar goed ook. Wie zich informeert weet dat het lawaai beperkt is en de slagschaduw op de weinige huizen minimaal: de wieken vallen stil zodra de (lage) norm in zicht komt. Windenergie zal een mooie bijdrage leveren in de beloofde...

Simulatie windmolens (uit de studie van Ecopower)

Ecopower plant drie grote windmolens ten noorden van het Albertkanaal op de site van de  drinkwatermaatschappij. Groen volgt dit dossier al van in het begin van zeer nabij op en we waren op verschillende vergaderingen aanwezig. Iedereen die zich op die manier voldoende informeerde was overtuigd dat het lawaai beperkt is en ook de slagschaduwhinder minimaal zal...