Home

Bevoegdheden

Actueel

Groene interpellaties: ontoereikend groenbeheer en onderhoud / Mollentstraat moet wél worden afgesloten aan N14!  / Groene tussenkomsten: twee van onze oude voorstellen worden nu door het college gerealiseerd: fietsstaten / led-verlichting

1.Ontoereikend groenbeheer en –onderhoud

Fractieleider...

Persbericht: Kurt De Belder vervangt Lotte Van Camp in de gemeenteraad

Lotte Van Camp, bij haar verkiezing (2012) één van de jongste gemeenteraadsleden van Vlaanderen, neemt na bijna vijf jaar afscheid van Ranst en de Ranstse politiek. Zo gaat dat soms met jonge, net afgestudeerde jongeren die later andere oorden opzoeken. Lotte wordt opgevolgd door Kurt De Belder....

Groene interpellatie: aanleg en herinrichting fietspaden - bestuur deed en doet (bijna) niets, vandaar het eigen meerjarenplan voor investeringen in fietspaden van Groen Ranst

 

Groen Ranst deed onderzoek naar de kwaliteit van de belangrijkste verbindingsfietspaden. Men kan enkel vaststellen dat die onvoldoende is. De veiligheid noch het comfort van de...

Trefwoorden

actie afval asiel autodelen begroting bibliotheek biodiversiteit bistweg bomen Breughellaan brug Oelegem communicatie containerpark cultuur De Keer deontologie derde wereld dode hoek duurzaamheid E313 eandis ENA energie fairtrade fietsen fietspad fietsstraat financiën GAS geluidsoverlast gemeenteraad gevoeligplaatje groen groen ranst groenvoorziening holebi's hondenschool huisvesting industriezone infrabel inspraak interview jeugd kapvergunningen kinderen kleine landschapselementen klimaat klimaatneutraal krant landbouw lijst logo meerjarenplan memorandum milieu milieuconvenant Millegem mobiliteit motie natuur nieuwjaarsreceptie OCMW omleidingsweg onderwijs ontwikkelingssamenwerking onze groep openbare werken open ruimte pastorij Oelegem personeel petitie plakzuilen politie politieraad programma publicatie racisme regenwater ruimtelijke ordening safispoor sluikstoken sluikstorten sluipverkeer snelheid sociaal speelbos speelstraat speelweide sport tractoren trage wegen tuinbouwkanonnen tweede spoor undefined veiligheid verenigingen verkaveling verkeer verkeersveiligheid verkiezingen verlichting vluchtelingen voetgangers voetpad wegbermen wijk van dijk woonbeleid zebrapaden zonnepanelen zwakke weggebruiker